+420 777 296 703 info@kaminek-brno.cz

Dětská skupina Kamínek je financována z operačního programu Zaměstnanost.

 

  • Název projektu: Dětská skupina – Activity KIDS
  • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006655
  • Realizace projektu: 1. 6. 2017 – 31. 1. 2020
  • Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, podporujeme rovnost žen a mužů ve všech oblastech, sladění pracovního a soukromého života a snížení rozdílů v postavení žen a mužů na
    trhu práce