+420 777 296 703 info@kaminek-brno.cz

 Provozní pravidla pro dětskou skupinu (dále jen “DS”) KAMÍNEK:

Adaptační program

Pro děti, které se k nám chystají poprvé máme připravený v případě potřeby 2-týdenní adaptační program (postupný nástup/ dřívější odchody) tak, aby se dítě plynule zařadilo do běhu a programu dětské skupiny. Pokud vyhodnotí naše tety, že dítě prozatím není připraveno na pobyt v DS, budeme danou skutečnost řešit individuálně s rodiči i dítětem k prospěchu všech zúčastněných stran 🙂


Co s sebou (vybavení potřebné pro nástup dítěte)
 • domácí obuv, přezůvky s pevnou patou (ne pantofle);
 • pohodlné oblečení do třídy;
 • sadu náhradního oblečení (množství zvolte dle individuálních potřeb dítěte);
 • pyžamo (v případě, že dítě v čase poledního odpočinku spí a je na něj zvyklé);
 • vhodné oblečení (sportovní) podle ročního období (ven chodíme za každého počasí);
 • kvalitní pláštěnka nebo jiné oblečení do deště, holínky;
 • pleny, vlhčené ubrousky (pro mladší děti, které ještě nechodí na nočník/WC);
 • láhev na pití.
VŠECHNY VĚCI DÍTĚTE BY MĚLY BÝT PODEPSANÉ!

Nemusíte pořizovat (co je dětem k dispozici)
 • bezpečnostní reflexní vesta na procházky;
 • bryndák na jídlo;
 • zástěra s dlouhými rukávy pro kreativní činnosti;
 • tekuté mýdlo v koupelně, toaletní papír, papírové kapesníčky (uvnitř i na procházkách);
 • ručníky, ložní prádlo;
 • po celý den pitný režim;
 • pastelky, fixy, papíry a další potřeby pro kreativní činnost.

Veškeré cennosti a hračky si bere dítě do skupiny na zodpovědnost rodičů a provozovatel nenese zodpovědnost za jejich případné poškození nebo ztrátu.


Příchody a odchody do/z DS KAMÍNEK
 • otevírá se v 7:30 hodin, ohlaste se zvonkem
 • po příchodu do DS pomohou rodiče dětem s převlékáním, přezutím a uložením osobních věcí v šatně
 • rodiče jsou povinni předat dítě osobně tetě / strejdovi – rodič nesmí nechat dítě v šatně samotné bez upozornění tety na tuto skutečnost
 • dítě smí vyzvedávat zákonní zástupce nebo osoba starší 18-ti let (pokud dítě bude vyzvedávat někdo jiný, než kdo má udělenou plnou moc k vyzvedávání, je toto nutné ráno nahlásit)
 • odchod: po obědě 12:30 – 13:00, po odpolední svačině 15:15 – 17:00 hodin nebo individuálně po předešlé domluvě 
 • není možné ponechat kočárek pro Vaše dítě v prostorech DS

Nemocné dítě
 • v případě podezření na nemoc nebo jakékoliv příznaky nemoci (nechutenství, průjem, vyrážka, kašel, rýma, zvýšená teplota nebo jiné podezřelé stavy), ponechejte dítě prosím doma
 • do DS nemohou být přijaty děti se silným kašlem či rýmou, teplotou, zvracením, průjmem, zánětem spojivek nebo jiným infekčním onemocněním.
 • nemocné dítě prosím omluvte co nejdříve na tel.: 777 296 703.
 • důležité je, nahlásit datum nástupu po nemoc, jinak nebude nahlášen oběd pro dítě
 • pokud se u dítěte projeví příznaky nemoci během dne, okamžitě rodiče kontaktujeme a ti jsou povinni si dítě vyzvednout v co nejkratší době

Pobyt venku
 • pobyt venku se odehrává většinou v dopoledních hodinách a jeho délka je vždy přizpůsobena počasí
 • pobyt venku je zaměřen na pohybové aktivity i hru a odehrává se v zahradě nebo v blízkém okolí
 • při procházkách a přesunech má každé dítě na sobě reflexní vestu

Odpočinek a spánek dětí
 • odpočinek / spánek probíhá přibližně v době od 12:30 – 14:00 hodin
 • místnost k odpočinku je před zahájením klidového režimu větrána
 • děti, které po obědě nespí, mají klidový režim (respektujeme individuální potřeby dětí)

Strava
 • stravné je hrazeno zvlášť a hradí se spolu s platbou na další měsíc
 • v ceně jsou zahrnuté 2 svačiny a oběd = 80,- Kč (15+50+15)
 • dodavatelem stravy je ŠJ Horní 16, Brno

Výlety, akce
 • pokud bude do programu zařazena návštěva divadla, výlet, popř. jiná akce (karneval, mikulášská apod.), budou rodiče vždy předem informováni o ceně a termínu
 • akce se může zúčastnit i dítě, které školku pravidelně nenavštěvuje (pouze je nutné dítě včas přihlásit)

Výměna prádla
 • v dětské koupelně jsou používané papírové ručníky
 • pyžama dětí jsou měněna rodiči (doporučujeme vždy 1x týdně)
 • ložní prádlo je práno vždy 1x za dva týdny (případně dle potřeby častěji)

Povinné očkování 

Do dětské skupiny NELZE přijmout dítě, které se nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování. Povinné očkování zahrnuje: očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae B, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím.

Potvrzení o očkování je součástí dokumentu, který je nutný ověřit dětským lékařem dítěte před nástupem do dětské skupiny.


Platba školného a platební podmínky
 • platba školného v DS KAMÍNEK probíhá hotově v kanceláři DS nebo převodem na účet
 • platby na následující měsíc je třeba provést do 20. dne v měsíci (příkl.: platba za květen musí proběhnout do 20. dubna)
  Pokud úhrada nebude provedena do 20. dne v měsíci, nemůže být dítě přijato k docházce na další měsíc.

K docházce se lze nahlásit kdykoli během roku a kdykoli v průběhu měsíce, pokud to umožňuje kapacita DS.

Jednotlivé případy dlouhodobé absence, potvrzené lékařem, řešíme individuálně.

Při pravidelné měsíční docházce se platí za pobyt fixní částka dle ceníku bez ohledu na počet pracovních dnů v měsíci. DS je v provozu celoročně i o letních prázdninách. V čase jiných prázdninových dní bude předem zjišťován zájem ohledně využití návštěvy DS.